Βρες Δάσκαλο

Τι είναι η Aσφαλής διδασκαλία με Ασφαλή περιήγηση

Ασφαλής διδασκαλία είναι ένας συνδυασμός τεχνολογικός και διαχειριστικός που δημιούργησε το Βρες δάσκαλο για γρήγορη, αποτελεσματική και ασφαλής περιήγηση.Η πλατφόρμα του Βρες δάσκαλο εξασφαλίζει τα δεδομένα σας τεχνολογικά αλλά και πρακτικά. H ασφάλεια σας απο 2 πλευρές!

Η ασφαλής διδασκαλία περιλαμβάνει πιστοποίηση απο το PCI compliance security standards, συμβούλιο που αποφασίζει για την ασφάλεια των συναλλαγών στο ίντερνετ. Έτσι κοιμάστε ήσυχοι με εγγυήσεις και βεβαιώσεις για τα δεδομένα σας.

Η δεύτερη κλειδαριά για την Ασφαλή διδασκαλία είναι το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer). Το SSL παρέχει ασφάλεια κατά την μετάδοση ευαίσθητων δεδομένων στο διαδίκτυο. Το SSL χρησιμοποιεί μεθόδους κρυπτογράφησης των δεδομένων που ανταλλάσσονται μεταξύ δύο συσκευών (συνηθέστερα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών) εγκαθιδρύοντας μία ασφαλή σύνδεση μεταξύ τους μέσω του διαδικτύου.

Το SSL προσφέρει συνοπτικά τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Πιστοποίηση του server από τον client.
  • Πιστοποίηση του client από τον server.
  • Εγκαθίδρυση ασφαλούς κρυπτογραφημένου διαύλου επικοινωνίας μεταξύ των δύο μερών.

Έτσι λοιπόν ότι ανεβάσετε στο δάσκαλο θα μείνει για πάντα δικό σας και δεν θα μοιραστεί ποτέ παρά μόνο με τους μαθητές που θα επιλέξουν τα μαθήματά σας.

© 2014-15 βρες δασκαλο All rights reserved.